Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-24

RK-15-2008-24.doc  RK-15-2008-24pr1.doc  RK-15-2008-24pr2.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-15-2008-24
NázevInformace o přípravě pracovní cesty zastupitelů kraje Vysočina do Bruselu v červnu 2008
Zpracoval I. Fryšová, M. Heřmanová
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o materiál s návrhem programu a kalkulací nákladů spojených s pracovní cestou 11 zastupitelů kraje Vysočina do Bruselu, která se bude konat ve dnech 9. 6. 2008 - 13. 6. 2008. Hlavním smyslem této akce, jíž se zúčastní rovněž hejtman kraje Vysočina a ředitel krajského úřadu, je prezentace kraje Vysočina v rámci setkání se zástupci evropských institucí a partnerských regionů.
Navržený program pracovní cesty tvoří materiál RK-15-2008-24, př.1 a kalkulace předpokládaných nákladů je obsažena v materiálu RK-15-2008-24, př. 2.
Bylo by vhodné, aby se pracovní cesty zúčastnili zástupci politického spektra Zastupitelstva kraje Vysočina. Předpokládaný počet účastníků cesty je 11 VIP osob ve složení (2 zástupci ODS, 2 zástupci KSČM, 2 zástupci KDU-ČSL, 2 zástupci ČSSD, jeden zástupce SNK-ED, pan hejtman, ředitel krajského úřadu). Předpokládá se, že tuto skupinu osob bude doprovázet 6 osob z Odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "OSH") a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR").
Návrh řešení ORR navrhuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí:
a) program dle materiálu RK-15-2008-24, př. 1,
b) předběžnou kalkulaci nákladů na akci dle materiálu RK-15-2008-24, př. 2. ORR navrhuje vyčlenit finanční prostředky z kapitoly Regionální rozvoj, paragraf 6223 Mezinárodní spolupráce. Finanční prostředky na občerstvení se pokusí ORR zajistit od sponzorů.
StanoviskaOSH:
Navrhované řešení bylo s OSH projednáno. Považujeme ho za vhodné a přiměřené. Rozpis personálního a technicko-organizačního zabezpečení z pohledu OSH včetně dopravy je řešeno samostatným materiálem RK-15-2008-24, př. 3., prezentovaným při projednávání materiálu v Radě kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* navrhovanou pracovní cestu zastupitelů kraje Vysočina do Bruselu v červnu 2008;
* program pracovní cesty dle materiálu, RK-15-2008-24, př. 1;
* předběžnou kalkulaci nákladů dle materiálu RK-15-2008-24, př. 2;
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje a Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina zajištěním pracovní cesty zastupitelů kraje Vysočina do Bruselu.
Odpovědnost ORR, OSH
Termín 30. 6. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz