Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-21

RK-15-2008-21.doc  RK-15-2008-21pr1.tif
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-15-2008-21
NázevNominace zástupců kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko
Zpracoval V. Šprincl
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nominaci zástupců kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko.

Fond malých projektů (dále také jen "Fond") je přímou součástí Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Část prostředků určených na česko-rakouské příhraniční oblasti je pak dohodou regionálních a územních struktur vyčleněna k využití a podpoře malých projektů. Fond malých projektů umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu, tj projekty v rozsahu 2000 - 20000 EUR příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Vzhledem k charakteru Fondu, u kterého je rozhodovací pravomoc delegována do jednotlivých příhraničních oblastí (regionů), jsou v systému řízení a administrace tohoto Fondu navíc vytvořeny regionální struktury, jejichž úkolem je rozhodovat o využití prostředků a zajišťovat výkon správy a administrace Fondu v regionu. Správcem Fondu pro kraj Vysočina je Sdružení obcí Vysočiny, Křížová 2, Jihlava. Administrátorem Fondu je Regionální rozvojová agentura Vysočina , z.s.p.o., Křížová 2, Jihlava

Vedle správce Fondu a administrátora Fondu je zřízen Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko, výbor určený ke schvalování projektů předkládaných v rámci Fondu v daném regionu (posuzuje a schvaluje předložené malé projekty, navrhuje úpravu nebo přezkoumání malého projektu, zamítá nevhodné malé projekty, schvaluje závažné změny malých projektů v průběhu jejich realizace).

Regionální monitorovací výbor je tvořen 3 členy s hlasovacím právem zastupující českou stranu (1 zástupce kraje Vysočina a 2 zástupci Sdružení obcí Vysočiny). Každý člen bude mít svého zástupce s hlasovacím právem, který ho zastoupí v případě jeho nepřítomnosti. Regionální monitorovací výbor je dále tvořen 3 členy s hlasovacím právem zastupující rakouskou stranu (1 zástupce Dolního Rakouska, 1 zástupce Euregio Silva Nortica, 1 zástupce EU Plattform Pro Waldviertel).

Dne 24. 4. 2008 obdržel kraj Vysočina žádost Regionální rozvojové agentury Vysočina (dále jen "RRAV") o nominaci zástupců kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko (viz. RK-15-2008-21, př. 1).
Návrh řešení Na základě žádosti RRAV předkládá ORR Radě kraje Vysočina návrh na nominaci člena a zástupce člena Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko:
* člen Ing. Marie Černá,
náměstkyně hejtmana kraje Vysočina pro regionální rozvoj

* zástupce člena Ing. Tomáš Čihák
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
nominuje
* Ing. Marii Černou, náměstkyni hejtmana kraje Vysočina pro regionální rozvoj členkou Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko;
* Ing. Tomáše Čiháka zástupce člena Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko.
Odpovědnost ORR
Termín 15. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz