Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-19

RK-15-2008-19.doc  RK-15-2008-19pr1.doc  RK-15-2008-19pr2.doc  RK-15-2008-19pr3.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-15-2008-19
NázevNakládání s dlažebními kostkami
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán z důvodu podání žádostí městem Přibyslav o přenechání dlažebních kostek a městysem Havlíčkova Borová o prodej dlažebních kostek, které budou v rámci rekonstrukcí silnic ve vlastnictví kraje Vysočina v průtahu obcemi nahrazeny jiným povrchem.
Město Přibyslav žádost, která je přílohou materiálu RK-15-2008-19, př.1, zdůvodňuje použitím dlažebních kostek na plánovanou rekonstrukci náměstí a opravu cest kolem kostela a městské věže. Dále svoji žádost zdůvodňuje tím, že pozemek a stavbu silnice v roce 2004 darovalo město Přibyslav kraji Vysočina s tím, že dlažební kostky po rekonstrukci zůstanou městu Přibyslav (darovací smlouva toto ustanovení neobsahuje, viz příloha č. 3). Městys Havlíčkova Borová žádost, která je přílohou materiálu RK-15-2008-19, př. 2, zdůvodňuje použitím dlažebních kostek na rekonstrukci středu obce, propojení krajských komunikací a opravě přístupové cesty ke kostelu a hřbitovu (celkem cca 2 300 m2).
Kraj Vysočina obdobný případ řešil v minulosti prodejem dlažby městu Náměšť nad Oslavou za cenu 100,-Kč /m2 ( 1 t = 4 m2). Nakoupené dlažební kostky byly použity městem Náměšť nad Oslavou v rámci rekonstrukce silnice ve vlastnictví kraje Vysočina na zadláždění vjezdů, příp. chodníků.
V Přibyslavi v rámci rekonstrukce bude odstraněno cca 2 325 m2 kostek a nazpět na zadláždění silnice bude použito 120 m2. V Havlíčkově Borové v rámci rekonstrukce bude odstraněno cca 4 180 m2 a nazpět na zadláždění silnice bude použito cca 600 m2. 1000 m2 dlažebních kostek bude vráceno KSÚSV, provozu Havlíčkův Brod, z jehož skladů bylo toto množství zapůjčeno pro zadláždění ploch nádvoří v zámku ve Zboží.
Návrh řešení Návrh předpokládá zmocnit náměstka hejtmana kraje Václava Kodeta jednat s městem Přibyslav a městysem Havlíčkova Borová o prodeji dlažebních kostek za podmínek:
* Prodej dlažebních kostek pro použití v rámci rekonstrukce silnice ve vlastnictví kraje Vysočina - 1 tuna za 400,- Kč
* Prodej dlažebních kostek pro obec s prací KSÚSV - 1 tuna za 1000,- Kč + práce za 1hod 190,- Kč
* Prodej dlažebních kostek pro obce bez práce - 1 tuna za 3400,- Kč (na komunikace ve vlastnictví obce)
* Prodej dlažebních kostek pro obec bez určení - 1 tuna za 3900,- Kč
* Prodej dlažebních kostek na prodej dle žádostí (nemá zájem ani obec ani KSÚSV) - 1 tuna za 4500,-Kč

Vlastní prodej dlažebních kostek bude realizovat Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace - k materiálu nemáme připomínky
Návrh usneseníRada kraje
zmocňuje
náměstka hejtmana kraje Václava Kodeta jednat s městem Přibyslav a městysem Havlíčkova Borová o prodeji dlažebních kostek za podmínek:
* Prodej dlažebních kostek pro použití v rámci rekonstrukce silnice ve vlastnictví kraje Vysočina - 1 tuna za 400,- Kč;
* Prodej dlažebních kostek pro obec s prací KSÚSV - 1 tuna za 1000,- Kč + práce za 1hod 190,- Kč;
* Prodej dlažebních kostek pro obce bez práce - 1 tuna za 3400,- Kč (na komunikace ve vlastnictví obce);
* Prodej dlažebních kostek pro obec bez určení - 1 tuna za 3900,- Kč;
* Prodej dlažebních kostek na prodej dle žádostí (nemá zájem ani obec ani KSÚSV) - 1 tuna za 4500,-Kč.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Termín 31. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz