Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-16

RK-15-2008-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-15-2008-16
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zajišťuje dodavatele na veřejné zakázky "Provádění úklidových prací pro provoz Jihlava", "Provádění úklidových prací pro provoz Pelhřimov", "Provádění úklidových prací pro provoz Třebíč" a "Provádění úklidových prací pro provoz Žďár nad Sázavou".. Zajištění těchto dodavatelů je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky jsou vypsány dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzvy na "Provádění úklidových prací pro provoz Jihlava", "Provádění úklidových prací pro provoz Pelhřimov", "Provádění úklidových prací pro provoz Třebíč" a ůProvádění úklidových prací pro provoz Žďár nad Sázavou" dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení byly provedeny Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto výzvy jsou v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 11. 2007, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzvy byly schváleny odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 25. 4. 2008. Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek na:
"Provádění úklidových prací pro provoz Žďár nad Sázavou"", která se uskuteční dne 4. 6. 2008 od 8:00 hodin v zasedací místnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v Jihlavě,
"Provádění úklidových prací pro provoz Třebíč", která se uskuteční dne 4. 6. 2008 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v Jihlavě,
"Provádění úklidových prací pro provoz Pelhřimov", která se uskuteční dne 4. 6. 2008 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v Jihlavě a
"Provádění úklidových prací pro provoz Jihlava", která se uskuteční dne 4. 6. 2008 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v Jihlavě,
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
pana (paní) *......................... a zástupce politického klubu *........................................ a Ing. Václava Zikána, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana (paní)*............................................. a zástupce politického klubu *................................a Mgr. Lumíra Bártů, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na "Provádění úklidových prací pro provoz Jihlava", "Provádění úklidových prací pro provoz Pelhřimov", "Provádění úklidových prací pro provoz Třebíč" a "Provádění úklidových prací pro provoz Žďár nad Sázavou", která se uskuteční dne 4.6. 2008.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 12. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz