Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-09

RK-15-2008-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-15-2008-09
NázevNávrh na zařazení nové akce "ÚSP Nové Syrovice - posouzení statických poruch" do kapitoly Nemovitý majetek
Zpracoval P. Čermák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící posouzení půdní stropní konstrukce ÚSP Nové Syrovice.
Odbor majetkový zadal vypracování realizační dokumentace na odstranění části pochozích vrstev půdního prostoru zámečku, v rozsahu stanoveném autorizovaným statikem, pro posouzení stavu nosné dřevěné konstrukce. V příloze M2, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008, je zařazena akce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce ZTI s finančním objemem 7 mil. Kč.
Návrh řešení Návrh řešení předpokládá zadání zakázky na odstranění části pochozí vrstvy půdy a provedení podrobného průzkumu nosné konstrukce půdního prostoru zámečku ÚSP Nové Syrovice (statika, napadení dřevěných konstrukcí hmyzem a houbami). Současně návrh předpokládá odložit zahájení realizace akce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce ZTI do doby provedení sanace nosných půdních konstrukcí. Návrh dále předpokládá zařazení nové akce "ÚSP Nové Syrovice - posouzení statických poruch" do přílohy M2, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008. Finanční krytí této nově zařazené akce předpokládá odbor majetkový změnou v rozpisu schváleného rozpočtu kraje, v rámci přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích, ORJ 8002, snížením rozpočtu u akce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce ZTI. Realizací akce bude zjištěn rozsah statických poruch půdní části objektu.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení s tím, že finanční krytí nové akce bude zajištěno formou změny rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M2 snížením rozpočtu akce "ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce ZTI".
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s odložením zahájení akce ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce ZTI do doby vyřešení statického zajištění půdní stropní konstrukce v ÚSP Nové Syrovice;
rozhoduje
zařadit novou akci "ÚSP Nové Syrovice - posouzení statických poruch" do přílohy M2, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích, kapitoly Nemovitý majetek, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 s tím, že finanční krytí akce bude zajištěno formou změny rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M2 rozpočtu.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 30. května 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz