Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-35

RK-33-2007-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-33-2007-35
NázevDelegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova ul. 2624, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen nemocnice), vyhlásila veřejnou zakázku zadanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), nazvanou " Dodávka nízkomolekulárních heparinů". Veřejná zakázka pod č. VZ/26/2007 byla na internetových stránkách kraje zveřejněna dne 19. 10. 2007.
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nízkomolekulárního heparinu pro profylaktické a terapeutické použití v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci.
Nemocnice jako veřejný zadavatel ustavila v souladu s § 71 odst. 1 zákona komisi pro otevírání obálek a jednání komise je stanoveno na 19. 11. 2007.

V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek žádá nemocnice o delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise. Jednání hodnotící komise je stanoveno na 29. 11. 2007 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti budovy interny v 6. patře na adrese Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod.
Návrh řešení Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rozhoduje rada kraje o účasti zástupce zřizovatele v hodnotící komisi.
Návrh předpokládá doplnění zástupce z řad členů zastupitelstva, zástupce politické strany a jednoho zástupce z řad pracovníků úřadu, jako zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do hodnotící komise přímo na jednání rady.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
......................................., zástupce politické strany ...................... a Jana Kotena, pracovníka zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a ..............................., zástupce politické strany ..................., a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávka nízkomolekulárních heparinů", pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Husova ul. 2624, 580 01 Havlíčkův Brod.
Odpovědnost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 25.11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz