Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-33

RK-33-2007-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-33-2007-33
NázevVyřazení majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen "Zásady". Dle těchto "Zásad" podala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 24. 9. 2007 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
* Mikroskop NU2 ZEIS, inventární číslo 794, rok výroby 1975, pořizovací cena 106 485,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Jedná se o nepotřebný, nevyužitý a zastaralý přístroj. Nabídka byla zveřejněna na internetových stránkách kraje Vysočina od 1. 10. 2007 do 15. 10. 2007. Ze strany organizací zřizovaných krajem nebyl o nepotřebný majetek projeven zájem.
Návrh řešení Vzhledem k zastaralosti a k nezájmu o majetek ze strany jiných organizací zřizovaných krajem Vysočina navrhujeme, aby Rada kraje Vysočina vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku z majetku kraje Vysočina.
Nepotřebný majetek bude v souladu se Zásadami přednostně nabídnut za ceny v čase a místě obvyklé ve volném prodeji. V případě neprodejnosti majetku bude provedena odborná fyzická likvidace dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Mikroskop NU2 ZEIS, inventární číslo 794, rok výroby 1975, v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina.
Odpovědnost Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz