Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-28

RK-33-2007-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-33-2007-28
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Střední odborné školy Nové Město na Moravě
Zpracoval H. Moravcová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením 0205/03/2005/ZK dne 17. 5. 2005 a Metodickým pokynem Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala Střední odborná škola Nové město na Moravě (dále SOŠ Nové město na Moravě) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 24. 5. 2007 rozhodl písemně ředitel SOŠ Nové město na Moravě o nepotřebném hmotném majetku:
1. Bruska rovinná SPC 2, rok pořízení 1982, pořizovací cena 177 195,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
2. Frézka univerzální 6P8, rok pořízení 1983, pořizovací cena 239 604,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
3. Soustruh IK 62, rok pořízení 1993, pořizovací cena 143 207,- Kč, zůstatková cena
0,- Kč;
4. Soustruh CV 500, rok pořízení 1993, pořizovací cena 183 006,- Kč, zůstatková cena
0,- Kč;
5. Soustruh hrotový SV 18R, rok pořízení 1992, pořizovací cena 154 885,- Kč, zůstatková hodnota 0,- Kč;
6. Frézka konzolová FVD32, rok pořízení 1993, pořizovací cena 258 887,- Kč zůstatková hodnota 0;
7. Nákladní automobil Avie A 30-L, SPZ ZR 82-90, rok pořízení 1979, pořizovací cena 110 160,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;

Znalecký posudek č. 22 - 17/2007 zpracovala rovněž Ing. Jana Jarošová a předmětem posouzení byl ostatní výše uvedený movitý majetek. Dle posudku stavu majetku odpovídá tento průměrné údržbě, technický stav je zastaralý. Obvyklá cena stanovená znaleckým posudkem je u brusky rovinné SPC 2 ve výši 22 000 Kč, u frézky univerzální 6P8 ve výši 20 000 Kč, u soustruhu IK 62 ve výši 16 500 Kč, u soustruhu CV 500 ve výši 18 500 tis. Kč, u soustruhu hrotového SV 18R ve výši 13 000 tis. Kč a u frézky konzolové FVD32 ve výši 23 500 Kč.
Znalecký posudek č. 21 - 13/2007, jehož předmětem posouzení byl nákladní automobil Avie A 30-L zpracovala Ing. Jana Jarošová, Černý vršek 792, Bystřice nad Pernštejnem - znalec pro stroje a zařízení, vozidla, zemědělskou a manipulační techniku. Dle znaleckého posudku je nákladní automobil obtížně provozuschopný, má prošlou technickou způsobilost. Obvyklá cena stanovená znaleckým posudkem je ve výši 40 000 Kč.

Uvedený movitý majetek byl nabídnut na www stránkách kraje Vysočina od 27. 6. 2007 a část od 29. 6. 2007 po dobu 14 dnů. O majetek pod čísly 1 - 6 materiálu RK 33-2007-28 projevila zájem příspěvková organizace kraje a to Střední škola technická Žďár nad Sázavou, IČ 00226106. SOŠ Nové Město na Moravě navrhuje a souhlasí s bezúplatným převodem tohoto majetku této organizaci. O majetek pod číslem 7 materiálu RK-33-2007-28 neprojevila zájem žádná příspěvková organizace kraje a navrhuje se prodej tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou.
Návrh řešení Navrhuje se, aby rada kraje vyslovila souhlas:
* s bezúplatným převodem brusky rovinné SPC 2, frézky univerzální 6P8, soustruhu IK 62, soustruhu CV 500, soustruhu hrotového SV 18R, frézky konzolové FVD32 Střední škole technické Žďár nad Sázavou, IČ 00226106;
* s vyřazením nákladního automobilu Avie A 30-L, SPZ ZR 82-90 z majetku kraje
a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s bezúplatným převodem brusky rovinné SPC 2, frézky univerzální 6P8, soustruhu IK 62, soustruhu CV 500, soustruhu hrotového SV 18R, frézky konzolové FVD32 Střední škole technické Žďár nad Sázavou, IČ 00226106, dle návrhu Střední odborné školy Nově Město na Moravě;
* s vyřazením nákladního automobilu Avie A 30-L, SPZ ZR 82-90 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou dle návrhu Střední odborné školy Nové město na Moravě.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě
Termín-- prosinec 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz