Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-24

RK-33-2007-24.doc  RK-33-2007-24pr1.tif  RK-33-2007-24pr2.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-33-2007-24
NázevFond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 141/168/07)
Zpracoval V. Prokop
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu "Sportoviště 2007" byla uzavřena mezi krajem Vysočina a obcí Kamenice, Kamenice u Jihlavy 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy smlouva o poskytnutí podpory na projekt "Sportovní hřiště Řehořov" s dobou realizace do 31. prosince 2007. Dne 5. 11. 2007 byla odboru školství, mládeže a sportu doručena žádost obce Kamenice o prodloužení doby realizace projektu do 30. června 2008 z důvodu neočekávaného a nezaviněného zdržení realizace projektu kvůli vlivům nepříznivého počasí a vlhkého podloží na pozemku. Žádost, ve které obec uvádí důvody proč nemůže být projekt uskutečněn v dohodnutém termínu, je přílohou č. 1 materiálu RK-33-2007-24.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu do 30. 6. 2008 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV dle materiálu RK-33-2007-24, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-33-2007-24, př. 2.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz