Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-22

RK-33-2007-22.doc  RK-33-2007-22pr1.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-33-2007-22
NázevNominace zástupců kraje Vysočina do Monitorovacího výboru pro Operační program Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
Zpracoval J. Böhmová
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nominaci zástupců kraje Vysočina do Monitorovacího výboru pro Operační program Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.

Operační program Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, který navazuje na Program Phare CBC a Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Rakousko - ČR, bude schválen Evropskou komisí do konce roku 2007. Do tří měsíců od schválení programu musí být dle Nařízení (ES) 1083/2006 zřízen Monitorovací výbor. Úloha Monitorovacího výboru je popsána v příloze RK-33-2007-22, př. 1. Monitorovací výbor bude za českou stranu složen ze zástupců ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva životního prostředí, ministerstva financí a zástupců krajů Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského. Za každý subjekt bude nominován jeden řádný člen a jeden jeho zástupce. Na jednání programovací skupiny dne 27. 11. 2007 mají být oznámeny nominace zástupců za jednotlivé subjekty. (Dvoustranná rakousko-česká programovací skupina byla zřízena rozhodnutím Společného monitorovacího výboru pro program INTERREG IIIA ze dne 16. 6. 2005 za účelem vypracování Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 a přípravy nového programovacího období.)
Návrh řešení Předkládáme návrh na nominaci člena a zástupce člena Monitorovacího výboru:
Člen Monitorovacího výboru Ing. Marie Černá, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina pro regionální rozvoj
Zástupce člena Monitorovacího výboru Ing. Tomáš Čihák
a doporučujeme, aby Rada kraje Vysočina nominovala Ing. Marii Černou na člena Monitorovacího výboru a Ing. Tomáše Čiháka na zástupce člena Monitorovacího výboru pro Operační program Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
Nominace člena Monitorovacího výboru a jeho zástupce oznámí pracovník odboru regionálního rozvoje na příštím jednání programovací skupiny dne 27. 11. 2007
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
nominuje
* Ing. Marii Černou, náměstkyni hejtmana kraje Vysočina pro regionální rozvoj členkou Monitorovacího výboru Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013;
* Ing. Tomáše Čiháka zástupcem člena Monitorovacího výboru.
Odpovědnost ORR
Termín 28. 11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz