Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-17

RK-33-2007-17.doc  RK-33-2007-17pr1.tif  RK-33-2007-17pr2.doc  RK-33-2007-17pr2upr1.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-33-2007-17
NázevNominace zástupců kraje Vysočina do hodnotitelských komisí programů vyhlašovaných v rámci OPPI 2007 - 2013
Zpracoval S. Lemperová
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nominaci zástupců kraje Vysočina do hodnotitelských komisí programů vyhlašovaných v rámci Operačního programu Podnikání a inovace na období 2007 - 2013.

Dne 24. 10. 2007 obdržel kraj Vysočina žádost Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen "MPO") o nominaci zástupců kraje Vysočina do hodnotitelských komisí programů vyhlašovaných v rámci Operačního programu Podnikání a inovace na období 2007 - 2013 (dále je "OPPI") (viz. RK-33-2007-17, př.1).
Zástupci kraje Vysočina musí splňovat podmínku vysokoškolského vzdělání a praxe v oboru min. 3 roky.
Ze zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru regionálního rozvoje a odboru informatiky, byli vybráni zástupci dle profesního zaměření do vybraných programů vyhlašovaných v rámci OPPI viz. RK-33-2007-17, př. 2. Profesní životopisy navržených zaměstnanců tvoří přílohu RK-33-2007-17, př. 3.
Návrh řešení Na základě žádosti MPO předkládáme návrh na nominaci max. 2 zástupců do každé komise a navrhujeme, aby Rada kraje Vysočina nominovala zástupce kraje Vysočina do komisí dle materiálu RK-33-2007-17, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
nominuje
zástupce kraje Vysočina do komisí programů vyhlašovaných v rámci Operačního programu Podnikání a inovace na období 2007 - 2013 dle materiálu RK-33-2007-17, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 23. 11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz