Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-02

RK-33-2007-02.doc  RK-33-2007-02pr1.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-33-2007-02
Název"Antikorupční" novela zákonů o územních samosprávných celcích
Zpracoval P. Kosová
Předkládá E. Šarapatková
Počet příloh
Popis problémuDne 24. 10. 2007 Ministerstvo vnitra ČR zahájilo meziresortní připomínkové řízení k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů.
Termín pro sdělení připomínek byl stanoven na 22. 11. 2007.
Návrh zákona byl rozeslán do vnitřního připomínkového řízení dne 24. 10. 2007 ředitelům sekcí, vedoucím odborů a také tajemníkům magistrátu, obecních a městských úřadů prostřednictvím webových stránek kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu navrhuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí připomínky k Návrhu shora uvedeného zákona.
V předkládaném materiálu jsou kromě základního konceptu zpracovaného právníky vybraných krajských úřadů zapracovány i veškeré náměty získané od jednotlivých VO krajského úřadu či tajemníků v rámci vnitřního připomínkového řízení.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
připomínky k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů podle materiálu RK-33-2007-02, př. 1.
Odpovědnost OSH, OSŘKŽÚ
Termín 22. 11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz