Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-16

RK-13-2007-16.doc  RK-13-2007-16pr1.tif  RK-13-2007-16pr2.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-13-2007-16
NázevFOND VYSOČINY - nedodržení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu FV 022/119/05
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu Prevence kriminality 2005 byla poskytnuta podpora Střední průmyslové škole technické a Střednímu odbornému učilišti technickému, Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč. Jednalo se o podporu na aktivity v oblasti prevence kriminality realizované v průběhu roku 2006, která byla vyplacena předem. Závěrečná zpráva a vyúčtování takto získané podpory měla být dle ustanovení čl. IV. Smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 2. 12. 2005 (dále jen Smlouva) předložena do 30 dnů po skončení doby vymezené pro realizaci projektu (nejpozději do 12 měsíců od podpisu smlouvy), tj. do 2. 1. 2007 (časový harmonogram projektu stanoví zahájení realizace projektu podpisem Smlouvy).
Závěrečná zpráva však byla zaslána poštou až dne 9. 1. 2007 (datum podání na poště).
Dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory má kraj právo, pokud příjemce nesplní některý ze svých závazků či povinností stanovených smlouvou, od příjemce podpory požadovat vrácení poskytnutých peněžních prostředků.
Smlouva je obsahem materiálu RK-13-2007-16, př. 1.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje uplatnit sankce ze strany kraje Vysočina uvedené ve Smlouvě dle čl. VI odst. 1 a požádat o vrácení podpory v plné výši, tj. 186 340 Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníVarianta č. 1
Rada kraje
požaduje
v souladu s článkem VI. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 022/119/05 ze dne 2. 12. 2005 vrácení poskytnutých peněžních prostředků od příjemce podpory Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického, Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč, IČ 66610702 ve výši ........... Kč, a to do 31. 5. 2007, dle materiálu RK-13-2007-16, př. 2.


Varianta č. 2
Rada kraje
nepožaduje
v souladu s článkem VI. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 022/119/05 ze dne 2. 12. 2005 vrácení poskytnutých peněžních prostředků od příjemce podpory Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického, Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč, IČ 66610702.
Odpovědnost OSH
Termín 31. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz