Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-30

RK-11-2007-30.doc  RK-11-2007-30pr1.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-11-2007-30
NázevStanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuDne 1. 4. 2007 ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, Ing. Jaroslav Martínek, dovrší stanovené doby započitatelné praxe a splní tak podmínku pro postup do vyššího platového stupně dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Vzhledem k tomu, že dochází ke změně platového stupně, musí být řediteli nově stanoven plat dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje stanovit nově plat řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 4. 2007 dle materiálu
RK-11-2007-30, př. 1. Ostatní složky platu (příplatek za vedení, osobní příplatek) zůstávají beze změny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitele Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 4. 2007 dle materiálu
RK-11-2007-30, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz