Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-36

RK-08-2007-36.doc  RK-08-2007-36pr1.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-08-2007-36
NázevSeverojižní propojení kraje Vysočina - smlouva o kofinancování
Zpracoval R. Handa, H. Motlová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje svým usnesením 0274/04/2005/ZK schválilo financování projektu Severojižní propojení kraje Vysočina, jehož cílem je vypracování čtyř technických studií, devíti dokumentací pro územní rozhodnutí, jedné vyhledávací studie, jedné dokumentace pro stavební povolení a jedné supervize (oponentní posudek ke zpracovávaným dokumentacím). Termín dokončení projektu je 14. 6. 2007. V rámci partnerství na tomto projektu Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 320/2005/ZK schválilo jeho kofinancování ve výši 0,95 mil. Kč. Tato suma bude kraji Vysočina uhrazena po realizaci projektu, na základě smlouvy která je přílohou RK-08-2007-36, př. 1 tohoto materiálu.
Návrh řešení Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo. Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina" ve výši 0,95 mil. Kč dle přílohy č. 1 materiálu RK-08-2007-36.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu schváleného Řídícím výborem Programu Iniciativy Společenství Interreg III A Česká republika - Rakousko 2004 - 2006 dle materiálu RK-08-2007-36, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu schváleného Řídícím výborem Programu Iniciativy Společenství Interreg III A Česká republika - Rakousko 2004 - 2006 dle materiálu
RK-08-2007-36, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín prosinec 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz