Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 7/2007, které se bude konat dne 12.02.2007 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2007
2. Návrh na provedení rozpočtového opatření
    (8:05 8:10, P. Kolář, RK-07-2007-02)
3. Hospodářsko-právní forma příspěvkových organizací kraje
    (8:10 8:15, S. Zikmundová, RK-07-2007-03)
4. VN-P-2-2007-1 Volba členů dozorčí rady Pelhřimovské nemocnice, a. s.
    (8:15 8:20, V. Švarcová, RK-07-2007-04)
5. VN-H-2-2007-1 Volba členů dozorčí rady Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
    (8:20 8:25, V. Švarcová, RK-07-2007-05)
6. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz