Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 6/2007, které se bude konat dne 06.02.2007 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2007
2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-06-2007-02)
3. Darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Pikárec
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-06-2007-03)
4. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-06-2007-04)
5. Převod investorství stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava-Heroltice"
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-06-2007-05)
6. Stavba autobusových zastávek v v k.ú. a obci Bohdalec
    (9:25 9:30, M. Kolář, RK-06-2007-06)
7. Žádost o kácení stromů v k. ú. a obci Jihlava
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-06-2007-07)
8. Návrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-06-2007-08)
9. FOND VYSOČINY - změna rozpočtu projektu č. FV 023/140/06
    (9:40 9:45, M. Černý, RK-06-2007-09)
10. Analýza absorpční kapacity kraje Vysočina - září 2006
    (9:45 9:50, M. Černý, RK-06-2007-10)
11. Asia-Invest Programme 2006-2007 - Záměr podání projektu s cílem pomoci podnikatelům z Vysočiny proniknout na asijský trh a navázat obchodní vztahy s asijskými podnikateli
    (9:50 9:55, M. Černý, RK-06-2007-11)
12. Plnění ze Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006
    (9:55 10:00, M. Černý, RK-06-2007-12)
13. FV - prodloužení projektů FV 024/149/06 a FV 012/142/06
    (10:00 10:05, H. Kubíček, RK-06-2007-13)
14. Návrh na vyjmutí uměleckého díla z Centrální evidence sbírek
    (10:05 10:10, H. Kubíček, RK-06-2007-14)
15. Souhlas se zápůjčkou putovní výstavy "Dýmky a svět" ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do zahraničí
    (10:10 10:15, H. Kubíček, RK-06-2007-15)
16. Návrh na úpravu osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
    (10:15 10:20, H. Kubíček, RK-06-2007-16)
17. Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
18. Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
19. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
    (10:30 10:35, Z. Ludvík, RK-06-2007-19)
20. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
    (10:35 10:40, Z. Ludvík, RK-06-2007-20)
21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora přípravy talentované mládeže v běžeckém lyžování
    (10:40 10:45, Z. Ludvík, RK-06-2007-21)
22. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ve ŠS Humpolec, příspěvkové organizaci
    (10:45 10:50, Z. Ludvík, RK-06-2007-22)
23. Převoz osob z Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina do zdravotnického zařízení
    (10:50 10:55, V. Švarcová, RK-06-2007-23)
24. Financování projektu "EU - jak ji vidíme MY"
    (10:55 11:00, M. Matějková, RK-06-2007-24)
25. Návrh na provedení rozpočtového opatření- poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
    (11:00 11:05, P. Hájek, RK-06-2007-25)
26. Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2007
    (11:05 11:10, I. Rohovský, RK-06-2007-26)
27. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz