Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-31

RK-31-2006-31.doc  RK-31-2006-31pr1.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-31-2006-31
NázevSmlouva o dotaci od Města Havlíčkův Brod na financování gamakamery pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje svým usnesením 0219/03/2006/ZK schválilo v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice u položky 5901 - Nespecifikované rezervy rozdělení částky 80 000 tis. Kč na část určenou na investiční rozvoj nemocnic ve výši 45 345 tis. Kč. Dle rozpisu investičních akcí pro rok 2006 dle materiálu ZK-03-2006-56, př. 1 poskytuje kraj na gamakameru SPECT pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci (dále jen Nemocnice Havlíčkův Brod), dotaci z rezervy - UZ 00054 - ve výši 8 000 tis. Kč.
Dle rozpisu investičních akcí pro rok 2006 dle materiálu ZK-03-2006-56, př. 1 poskytuje kraj rovněž investiční dotaci pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci (dále jen Nemocnice Nové Město) na pořízení gamakamery SPECT ve výši 7 725 tis. Kč. Rada kraje svým usnesením 1274/26/2006/RK schválila změnu finančních plánů výnosů a nákladů pro nemocnice zřizované krajem Vysočina a u této položky došlo v rámci nemocnice k přerozdělení a k úpravě na částku 5 525 tis. Kč.

Rada kraje Vysočina na svém jednání 29/2006 dne 3. 10. 2006 projednala materiál RK-29-2006-22 včetně příloh předložených na jednání rady kraje a svým usnesením č. 1392/29/2006/RK mimo jiné schválila zadání centralizované veřejné zakázky na "Gamakamery pro Nemocnici Havlíčkův Brod a Nemocnici Nové Město na Moravě"
Zveřejnění bylo provedeno v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60002178 dne 10. 10. 2006.

Město Havlíčkův Brod na základě rozhodnutí zastupitelstva a následně rady významně podporuje obnovu přístrojové techniky a bude se formou investiční dotace podílet na financování nové gamakamery pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci.
Rada Města Havlíčkův Brod s ohledem na potřebné úpravy původní smlouvy zrušila své usnesení 344/06 z 22. 5. 2006 schvalující smlouvu o poskytnutí investiční dotace a celou upravenou smlouvu schválila novým usnesením 715/06 z 16.10.2006.

Ve smlouvě Město Havlíčkův Brod se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00267449 (dále jen Město Havlíčkův Brod), jako poskytovatel dotace na straně jedné, prostřednictvím kraje Vysočina, jako zřizovatelem nemocnice, poskytne investiční dotaci ve výši 2 000 tis. Kč konečnému příjemci, kterým je Nemocnice Havlíčkův Brod, na pořízení technologie gamakamery SPECT/CT.

Materiál RK-31-2006-31, př. 1 obsahuje upravenou smlouvu na pořízení technologie gamakamery SPECT/CT, která byla schválena Radou Města Havlíčkův Brod.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit upravenou smlouvu mezi Městem Havlíčkův Brod, krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod na pořízení technologie gamakamery SPECT/CT.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod uzavřenou mezi smluvními stranami Městem Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00267449, jako poskytovatelem dotace, krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749, jako zřizovatelem konečného příjemce a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, se sídlem Husova 2624, Havlíčkův Brod, IČ 00179540, jako konečným příjemcem dotace na pořízení technologie gamakamery SPECT/CT dle materiálu RK-31-2006-31, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Termín 31. 10. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz