Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-07

RK-31-2006-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-31-2006-07
NázevVeřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Pelhřimov"
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový zrealizoval, v souladu s "Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina" (dále jen Pravidla) na základě podmínek pro podání nabídky, seznamu oslovených zájemců a jmenování hodnotící komise schválených Miroslavem Houškou, členem rady kraje pro oblast financí a majetku, zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Pelhřimov" . Akce je částečně (v rozsahu předpokládaných prací provedených v roce 2006) kryta finančními prostředky z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2006.
Návrh řešení Na základě posouzení a vyhodnocení jednotlivých nabídek se hodnotící komise shodla, že nejnižší nabídkovou cenu vevýši 4 351 633,- Kč bez DPH předložila firma AGOS stavební a.s. Pelhřimov. Délka záruky na jakost díla, termín zhotovení díla a další obchodní podmínky byly pevně stanoveny podmínkami pro podání nabídky. Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo.
Miroslav Houška, člen rady kraje pro oblast financí a majetku, rozhodl dne 18.10. 2006 o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Pelhřimov" dodavateli AGOS stavební a.s. Pelhřimov. Pořadí dalších nabídek je uvedeno v Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek.
Podle Čl. 2 odst. (5) "Pravidel" je o rozhodnutí informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Pelhřimov" dodavateli AGOS stavební a.s. Pelhřimov, se sídlem Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, PSČ 39356, IČO 46679626.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 24. 10. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz