Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 36/2017, které se bude konat dne 14.11.2017 v 7:15 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2017
2. Znalostní cesta na Tchaj-wan pro studenty a učitele technických SŠ Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
    ( P. Pavlinec, RK-36-2017-02)
3. Projektový záměr - Chytrý systém LED osvětlení Nemocnice Pelhřimov - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
    ( P. Pavlinec, RK-36-2017-03)
4. Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv
    ( P. Pavlinec, RK-36-2017-04)
5. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Městskému kulturnímu středisku v Náměšti nad Oslavou
    ( I. Šteklová, RK-36-2017-05)
6. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-36-2017-06)
7. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - soutěž Trofej Philippa Milla v Remeši
    ( I. Šteklová, RK-36-2017-07)
8. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období duben - říjen 2017
    ( I. Šteklová, RK-36-2017-08)
9. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-36-2017-09)
10. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-36-2017-10)
11. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-36-2017-11)
12. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-36-2017-12)
13. Nájem bytové jednotky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-36-2017-13)
14. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-36-2017-14)
15. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-36-2017-15)
16. Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
    ( S. Měrtlová, RK-36-2017-16)
17. Naplňování Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina
    ( S. Měrtlová, V. Švarcová, RK-36-2017-17)
18. Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-36-2017-18)
19. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-36-2017-19)
20. Informace od MPSV k žádosti o dotaci z ISPROFIN na akci Domov Ždírec - pracoviště Jihlava
    ( V. Švarcová, RK-36-2017-20)
21. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-36-2017-21)
22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt Krok do života
    ( V. Švarcová, RK-36-2017-22)
23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb
    ( V. Švarcová, RK-36-2017-23)
24. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV
    ( V. Švarcová, RK-36-2017-24)
25. Návrh na vyslovení souhlasu s územním projektem v rámci koncesního projektu Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
    ( V. Švarcová, RK-36-2017-25)
26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Kraj Vysočina
    ( L. Seidl, RK-36-2017-26)
27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
    ( L. Seidl, RK-36-2017-27)
28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
    ( L. Seidl, RK-36-2017-28)
29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
    ( L. Seidl, RK-36-2017-29)
30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
    ( L. Seidl, RK-36-2017-30)
31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
    ( L. Seidl, RK-36-2017-31)
32. Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace - skener
    ( L. Seidl, RK-36-2017-32)
33. Poskytnutí dotace na realizaci akce Marketingové aktivity na podporu cykloturistické trasy Euro Velo 4 na území Kraje Vysočina 2017 - 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
    ( L. Seidl, RK-36-2017-33)
34. Prohlášení k žádosti o dotaci projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
    ( H. Strnadová, RK-36-2017-34)
35. Veřejná zakázka na služby: II/152 Hrotovice - Dukovany, PD
    ( H. Strnadová, RK-36-2017-35)
36. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Kostelec - křiž. s II/639, PD
    ( H. Strnadová, RK-36-2017-36)
37. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Třebíč - Střítež
    ( H. Strnadová, RK-36-2017-37)
38. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
    ( H. Strnadová, RK-36-2017-38)
39. Aktualizovaný rozpis akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury dle aktuálního stavu dokončovaných staveb
    ( H. Strnadová, RK-36-2017-39)
40. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě KSÚSV na rok 2017
    ( H. Strnadová, RK-36-2017-40)
41. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
    ( H. Strnadová, RK-36-2017-41)
42. Veřejná doprava Vysočiny
    ( H. Strnadová, RK-36-2017-42)
43. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Budkov
    ( P. Kolář, H. Strnadová, RK-36-2017-43)
44. Majetkoprávní příprava stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
    ( P. Kolář, RK-36-2017-44)
45. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
    ( P. Kolář, RK-36-2017-45)
46. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy nájemní v k. ú. Dalešice pro stavbu II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. s II/351
    ( P. Kolář, RK-36-2017-46)
47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
    ( P. Kolář, RK-36-2017-47)
48. Majetkoprávní příprava stavby II/392 Kralice nad Oslavou - křiž. s I/23 - křiž. s II/399 PD
    ( P. Kolář, RK-36-2017-48)
49. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-36-2017-49)
50. Návrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura v roce 2017
    ( P. Kolář, RK-36-2017-50)
51. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část, změna usnesení 0394/05/2015/ZK ve znění usnesení 0393/05/2017/ZK - směna pozemků v k. ú. Valeč u Hrotovic
    ( P. Kolář, RK-36-2017-51)
52. Majetkoprávní vypořádání stavby II/602 Olešná - průtah po jejím dokončení
    ( P. Kolář, RK-36-2017-52)
53. Majetkoprávní příprava stavby Statické zajištění tělesa silnice III/11244 na hrázi rybníka Podlesník u obce Radňov
    ( P. Kolář, RK-36-2017-53)
54. Majetkoprávní příprava stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část - 2
    ( P. Kolář, RK-36-2017-54)
55. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    (55, RK-36-2017-55)
56. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
    ( P. Kolář, RK-36-2017-56)
57. Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
    ( P. Kolář, RK-36-2017-57)
58. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
    ( P. Kolář, RK-36-2017-58)
59. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
    ( P. Kolář, RK-36-2017-59)
60. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Úklidové služby a dodávky
    ( I. Šmídová, RK-36-2017-60)
61. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
    ( K. Ubr, RK-36-2017-61)
62. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
    ( K. Ubr, RK-36-2017-62)
63. Dofinancování projektu Z Chotěboře do Milána za moderními technologiemi realizovaného Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-36-2017-63)
64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B)
    ( K. Ubr, RK-36-2017-64)
65. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech a Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
    ( K. Ubr, RK-36-2017-65)
66. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199
    ( K. Ubr, RK-36-2017-66)
67. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
    ( K. Ubr, RK-36-2017-67)
68. Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
    ( K. Ubr, RK-36-2017-68)
69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
    ( K. Ubr, RK-36-2017-69)
70. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 2. pololetí roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-36-2017-70)
71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
    ( K. Ubr, RK-36-2017-71)
72. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
    ( K. Ubr, RK-36-2017-72)
73. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
    ( K. Ubr, RK-36-2017-73)
74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků
    ( K. Ubr, RK-36-2017-74)
75. Změny ve školském rejstříku
    ( K. Ubr, RK-36-2017-75)
76. Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
    ( K. Ubr, RK-36-2017-76)
77. Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 - ochrana a zpracování osobních údajů účastníků
    ( K. Ubr, RK-36-2017-77)
78. Postup při jmenování zástupců zřizovatele do školských rad
    ( K. Ubr, RK-36-2017-78)
79. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
    ( K. Ubr, RK-36-2017-79)
80. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky Úpravy stáje pro výkrm prasat
    ( K. Ubr, RK-36-2017-80)
81. Pořízení propagačních předmětů pro sportovce reprezentující Kraj Vysočina
    ( K. Ubr, RK-36-2017-81)
82. Návrh na nominaci k ocenění medailí MŠMT
    ( K. Ubr, RK-36-2017-82)
83. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    ( D. Buřičová, RK-36-2017-83)
84. Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace k Výzvě č. 3/2017 - zemědělské akce
    ( E. Horná, RK-36-2017-84)
85. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
    ( I. Fryšová, RK-36-2017-85)
86. Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti
    ( I. Fryšová, RK-36-2017-86)
87. Projekt TOGETHER - smlouva o spolupráci
    ( I. Fryšová, RK-36-2017-87)
88. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
    ( I. Fryšová, RK-36-2017-88)
89. Darovací smlouvy
    ( I. Fryšová, RK-36-2017-89)
90. Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 8. žádosti o platbu
    ( I. Fryšová, RK-36-2017-90)
91. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení doby realizace projektu
    ( I. Fryšová, RK-36-2017-91)
92. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-36-2017-92)
93. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-36-2017-93)
94. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Connecting Regions AT-CZ
    ( I. Fryšová, RK-36-2017-94)
95. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
    ( I. Fryšová, RK-36-2017-95)
96. Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
    ( I. Fryšová, RK-36-2017-96)
97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2017
    ( K. Ubr, RK-36-2017-97)
98. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz