Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-96

RK-36-2017-96.doc  RK-36-2017-96pr01.pdf  RK-36-2017-96pr02.pdf  RK-36-2017-96pr03.doc  RK-36-2017-96pr04.doc  RK-36-2017-96pr05.doc  RK-36-2017-96pr06.doc
Číslo materiálu96
Číslo jednacíRK-36-2017-96
NázevProjekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o podporu projektů předložených v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů a ústavů AVČR.
Usnesením č. 0291/06/2014/RK Rada Kraje Vysočina rozhodla o uzavření Smlouvy o spolupráci s Akademií Věd České republika (rada kraje rozhoduje uzavřít Smlouvu o spolupráci s Akademií věd České republiky, se sídlem v Praze 1, Národní 3, PSČ 11000, IČO 60165171 dle materiálu RK-06-2014-42, př. 1upr1.). Smlouva byla slavnostně uzavřena dne 21. 2. 2014, viz materiál RK-36-2017-96, př. 1.
Akademická rada AV CR podporuje regionální projekty s důrazem na regionální výzkum prostřednictvím Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů a ústavů AVČR. Dle Pravidel regionální spolupráce ústavů AV ČR, viz materiál RK-36-2017-96, př. 2 je třeba v termínu 15. 10. - 15. 11. daného roku předložit projekty pro rok následující. Při podpoře projektu dotaci poskytuje rovným dílem AV ČR a kraj.

V rámci výzvy v roce 2017 oslovily Kraj Vysočina ústavy:
- Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
- Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i.
- Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i.

Žádosti o podporu připravených projektů jsou:
- Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. - Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou , viz materiál RK-36-2017-96, př. 3. Regionálním partnerem v projektu je Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.
- Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i. - Josef Dobiáš (1888 - 1972) Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin , viz materiál
RK-36-2017-96, př. 4. Regionálním partnerem v projektu je Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.
- Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i. - Areál těžby stříbra 13. Století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana , viz materiál RK-36-2017-96, př. 5. Regionálním partnerem v projektu je Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. Jedná se o žádost realizace výzkumných prací pro 2. rok výzkumu. Dle pravidel výzvy může být jedno téma řešeno max. po dobu 3 let.
Nedílnou součástí těchto žádostí je i stanovisko Kraje Vysočina k navrhovaným projektům a jejich přínosů pro region.
Návrh řešení Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje spolupráci a aktivity realizované ústavy Akademie věd České republiky (dále jen AV ČR ) a to ve všech vědních oborech neživé a živé přírody, tak i vědách humanitních a společenských. Rovněž AV ČR vnímá Kraj Vysočina jako významného partnera, neboť vzájemnou spoluprací a rozvojem poboček ústavů AV ČR na území Kraje Vysočina bezesporu přispívá k rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti Kraje Vysočina. Např. mezi významné partnery kraje zasídlené v Kraji Vysočina patří Centrum excelence Telč (dále jen CET ) vybudované za finanční podpory z OP VaVpI Ústavem teoretické a aplikované mechaniky, v.v.i. AVČR (dále jen ÚTAM AVCR ). Kraj Vysočina byl partnerem UTAM AV ČR při realizaci projektu CET (Smlouva o partnerství uzavřena
27. 8. 2009), na nějž navazují další projektové aktivity přeshraniční spolupráce s partnery z Dolního Rakouska, které je partnerským regionem Kraje Vysočina. Projektové aktivity jsou zaměřeny jak do výzkumné problematiky tak pedagogickou spolupráci s Dunajskou univerzitou z Kremže či Vídeňskou univerzitou. Neméně důležité zastoupení ÚTAM AV ČR vnímá Kraj Vysočina jako člena Rady pro inovace Kraje Vysočina či v rámci odborných pracovních skupin v oblasti VVI Evropského regionu Dunaj Vltava, jehož je Kraj Vysočina spoluzakladatelem apod.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí projekty Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou , viz materiál RK-36-2017-96, př. 3, Josef Dobiáš (1888 - 1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin , viz materiál RK-36-2017-96, př. 4 a Areál těžby stříbra 13. Století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana , viz materiál RK-36-2017-96, př. 5 s tím, že pokud budou projekty podpořeny ze strany AV ČR, bude samostatným materiálem řešeno spolufinancování projektů ze strany kraje.
StanoviskaOKPPCR podporuje zapojení obou příspěvkových organizací do výzkumných projektů, jejichž výsledky přispějí k prezentaci historického, kulturního a přírodního bohatství regionu.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o projektech Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou dle materiálu RK-36-2017-96, př. 3, Josef Dobiáš (1888 - 1972) Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin dle materiálu RK-36-2017-96, př. 4 a Areál těžby stříbra 13. Století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana dle materiálu RK-36-2017, př. 5 a způsobu případného spolufinancování dle informací uvedených v materiálu RK-36-2017-96;
souhlasí
se zapojením:
* Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 55, Jihlava, IČO: 00090735 do projektu Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou , dle materiálu RK-36-2017-96, př. 3 a projektu Areál těžby stříbra 13. Století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana , dle materiálu RK-36-2017-96, př. 5;
* Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov, IČO: 00071307 do projektu Josef Dobiáš (1888 - 1972) Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin , viz materiál RK-36-2017-96, př. 4.
Odpovědnost ORR
Termín 15. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz