Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-91

RK-36-2017-91.doc  RK-36-2017-91pr01.pdf  RK-36-2017-91pr02.doc  RK-36-2017-91pr03.pdf
Číslo materiálu91
Číslo jednacíRK-36-2017-91
NázevFOND VYSOČINY - žádost o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2016.
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01696.0172 má firma CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s., se sídlem Josefodol 2, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 25276581, realizovat projekt Rozšíření výroby sklárny CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE 2016 nejpozději do 31. 10. 2017. Dne 30. 10. 2017 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) prostřednictvím datové schránky písemnou žádost firmy o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2018 z důvodu prodloužení dodání předmětné technologie (víceúčelové temperovací pece) ze strany dodavatele. Žádost firmy je obsahem materiálu RK-36-2017-91, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01696.0172 je obsahem materiálu RK-36-2017-91, př. 3.
Návrh řešení Žádost o prodloužení doby realizace projektu byla podána řádně, včas a jeví se jako odůvodněná. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01696.0172 dle materiálu RK-36-2017-91, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01696.0172 dle materiálu
RK-36-2017-91, př. 2.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz