Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-89

RK-36-2017-89.doc  RK-36-2017-89pr01.doc  RK-36-2017-89pr02.xls
Číslo materiálu89
Číslo jednacíRK-36-2017-89
NázevDarovací smlouvy
Zpracoval P. Holý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření darovacích smluv na rolovací bannery pořízené v rámci projektu MA-G 21 Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (dále jen projekt ) spolufinancovaného z Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
V rámci realizace projektu byly pořízeny rolovací bannery pro spolupracující subjekty projektu. V roce 2011 byly na tyto bannery uzavřeny smlouvy o výpůjčce na dobu realizace a udržitelnosti projektu (tj. do 31. 12. 2017). Výčet spolupracujících subjektů je obsahem materiálu RK-36-2017-89, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2017-89, př. 1 se subjekty uvedenými v materiálu RK-36-2017-89, př. 2.
Dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je radě kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaOddělení hospodářské správy souhlasí s návrhem usnesení.
Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02330.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-36-2017-89, př. 1 se subjekty uvedenými v materiálu RK-36-2017-89, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 1. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz