Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-87

RK-36-2017-87.doc  RK-36-2017-87pr01.doc
Číslo materiálu87
Číslo jednacíRK-36-2017-87
NázevProjekt TOGETHER - smlouva o spolupráci
Zpracoval I. Fryšová, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dohody o spolupráci k projektu TOGETHER.
Usnesením č. 1736/32/2016/RK Rada Kraje Vysočina vzala na vědomí informace o projektu TOGETHER (Rada kraje bere na vědomí informaci o projektu TOGETHER; ukládá ředitelům dotčených příspěvkových organizací dle materiálu RK-32-2016-08 spolupracovat s Energetickou agenturou Vysočiny na realizaci projektu TOGETHER; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Radě Kraje Vysočina vyhodnocení projektu TOGETHER po jeho ukončení).
Nyní je třeba v rámci projektu TOGETHER realizovaného z programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 uzavřít partnerskou dohodu s Energetickou agenturou Vysočiny, se sídlem Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, IČO: 70938334 dle materiálu RK-36-2017, př. 1, ve které jsou již konkrétně specifikované aktivity spolupráce v rámci projektu zejména v oblasti:
1) Zpracování (aktualizace) energetických auditů zapojených budov dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů a dále provedení analýzy výskytu tepelných mostů a tepelných ztrát budovy (měření termokamerou), analýza využití budovy (profil budovy, uživatelé budovy, provoz budovy).
2) Navržení vhodných řešení pro instalaci smart technologií a zavedení energetického managementu s tím souvisejícím. Realizace navržených opatření, spolupráce se zástupci vedení školy na konkrétních aktivitách samotné realizace, organizace školení pro obsluhu a další zainteresované osoby. Spuštění monitorovacího systému.
3) Průběžné vyhodnocování spotřeby energie - monitorování spotřeb, případné další návrhy na zvýšení efektivity používané energie,
to vše ve vybraných budovách středních škol uvedených v materiálu RK-36-2017-87, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina uzavřít smlouvu o spolupráci s EAV dle materiál RK-36-2017-87, př. 1.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s realizací navrhovaného projektu. Technické řešení je průběžně s odborem konzultováno.
Odbor majetkový: Souhlasíme s uzavřením smlouvy.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci s Energetickou agenturou Vysočiny, se sídlem Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, IČO: 70938334, dle materiálu RK-36-2017-87, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz