Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-85

RK-36-2017-85.doc  RK-36-2017-85pr01.PDF  RK-36-2017-85pr02.doc  RK-36-2017-85pr03.PDF
Číslo materiálu85
Číslo jednacíRK-36-2017-85
NázevFOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Zpracoval I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Inovační vouchery 2016.
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01416.0010 musí společnost KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., se sídlem Na Hranici 6, 587 04 Jihlava, IČO: 26936364 (dále jen příjemce) dokončit projekt Inovace desek na bázi dřeva (OSB) s cílem dosažení nízkoemisivního výrobku z hlediska emisí VOC látek v termínu do 31. 12. 2017 a v termínu do 31. 1. 2018 předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování.
Dne 25. 10. 2017 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 31. 7. 2018, s povinností podat závěrečnou zprávu do 31. 8. 2018. Tato žádost je obsahem materiálu RK-36-2017-85, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01416.0010 je obsahem materiálu
RK-36-2017-85, př. 3.
Návrh řešení Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR jako garant programu zdůvodnění posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01416.0010 dle materiálu RK-36-2017-85, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01416.0010 dle materiálu
RK-36-2017-85, př. 2.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz