Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-84

RK-36-2017-84.doc  RK-36-2017-84pr01.doc
Číslo materiálu84
Číslo jednacíRK-36-2017-84
NázevUzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace k Výzvě č. 3/2017 - zemědělské akce
Zpracoval L. Vondrová, J. Merunková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 21. 3. 2017 usnesením č. 0580/11/2017/RK rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 12 100 Kč Českomoravské myslivecké jednotě,
z. s. - okresní myslivecký spolek Pelhřimov, a o poskytnutí dotace ve výši 13 025 Kč Českému svazu včelařů, z. s., základní organizace Jaroměřice nad Rokytnou, které byly poskytnuty v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2014 - 2021 č. 17/14 ve znění dodatku č. 1 (dále jen Zásady ) a s Výzvou č. 3/2017 - zemědělské akce, která byla vyhlášena Radou Kraje Vysočina dne 17. 1. 2017 usnesením č. 0117/03/2017/RK dle materiálu
Výzva č. 3/2017 - př.1. Dotace byly poskytnuty ve výše zmíněných částkách dle materiálu
Výpis žádostí ze systému eDotace - př. 3. (usnesení 0580/11/2017/RK). Dotace byly poskytnuty na základě smluv o poskytnutí dotace viz materiál Smlouvy - př. 5. (usnesení 0580/11/2017/RK). V Čl. 5 odst. 1. ve Smlouvě o poskytnutí dotace došlo k chybné záměně, z důvodu přehlednutí, výše přiznané dotace s požadovanou výší dotace od žadatele. Předmětem dodatku č. 1 je oprava výše poskytnuté dotace v Čl. 5 odst. 1. dle skutečně schválené výše, tedy 12 100 Kč u Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.
- okresní myslivecký spolek Pelhřimov v příloze tohoto materiálu RK-36-2017-84, př. 1. Dále oprava výše přiznané dotace na 13 025 Kč u Českého svazu včelařů, z. s. základní organizace Jaroměřice nad Rokytnou také v čl. 5 odst. 1 a dodatek č. 1 smlouvy je obsahem materiálu RK-36-2017-84, př. 1.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství předkládá Radě Kraje Vysočina návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Českomoravskou mysliveckou jednotou,
z. s. - okresní myslivecký spolek Pelhřimov, se sídlem Na obci 1879, 393 01 Pelhřimov, IČ: 67777546 a dále návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Českým svazem včelařů, z. s., základní organizace Jaroměřice nad Rokytnou, se sídlem Blatnice 30, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 70826277.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám dle materiálu RK-36-2017-84, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz