Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-82

RK-36-2017-82.doc  RK-36-2017-82pr01.doc  RK-36-2017-82pr02.doc  RK-36-2017-82pr03.doc
Číslo materiálu82
Číslo jednacíRK-36-2017-82
NázevNávrh na nominaci k ocenění medailí MŠMT
Zpracoval J. Hadravová, J. Svatošová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje od roku 1992 medaili MŠMT pracovníkům v oblasti školství. Jedná se o ocenění pro významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké aktivity konkrétních osob a dále také mimořádně záslužné činy při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v ČR. Kandidáty na medaili může navrhnout fyzická i právnická osoba vždy do 31. ledna příslušného roku, v němž se navrhuje medaili udělit, ocenění je udělováno při příležitosti Dne učitelů. Více o statutu ocenění v RK-36-2017-82, př. 1.
Návrh řešení Rok 2017 byl Krajem Vysočina vyhlášen jako rok zemědělství a odborného vzdělávání
a předchozí roky byla pozornost kraje mimo jiné cílena na technické vzdělávání. V rámci celé řady odborných, PR a edukačních aktivit vznikly projekty, které nemají v rámci ČR ve školství obdoby - Roto z Vysočiny, Stavíme z Merkuru, Postav si své auto. Na uvedení nových didaktických pomůcek do praxe a jejich zavedení do výuky, podpoře projektů především mimo svá pracoviště a často ve volném čase, spolupracovaly početné týmy lidí. Navrhujeme proto, aby Kraj Vysočina zaslal dle Statutu udílení medailí nominace na udělení Medaile II. stupně dle materiálu RK-36-2017-82, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nominovat osoby dle materiálu RK-36-2017-82, př. 2;
ukládá
radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, Janě Fialové, odeslat jménem Kraje Vysočina nominace dle materiálu RK-36-2017-82, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 20. 1. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz