Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-79

RK-36-2017-79.doc  RK-36-2017-79pr01.xls
Číslo materiálu79
Číslo jednacíRK-36-2017-79
NázevSchválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
Zpracoval T. Doleželová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká realizace propagačních aktivit, zaměřených na systémovou podporu polytechnického a odborného vzdělávání v Kraji Vysočina.
Kraj Vysočina realizuje aktivity zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel a z tohoto důvodu vznikla potřeba tvorby materiálů a předmětů s tématikou technického i odborného vzdělávání a moderních technologií v Kraji Vysočina k zajištění dílčích aktivit.
V této souvislosti je třeba schválení jednorázového pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty. Příjemcem propagačních předmětů jsou účastníci akcí, zaměřených na podporu technického a odborného vzdělávání, které realizuje Kraj Vysočina. Oprávněnou osobou k použití propagačních předmětů je radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová, MBA. Jedná se o nákup materiálů s výše uvedenou tématikou v celkové výši cca 95 000 Kč.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit pořízení propagačních předmětů s technického i odborného vzdělávání a moderních technologií dle materiálu
RK-36-2017-79, př. 1. Pořízení propagačních předmětů bude hrazeno z kapitoly Školství, mládeže a sportu (ÚZ 00326).
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana nemá k návrhu usnesení žádné připomínky.
Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-36-2017-79, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz