Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-78

RK-36-2017-78.doc  RK-36-2017-78pr01.doc  RK-36-2017-78pr02.xls  RK-36-2017-78pr03.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíRK-36-2017-78
NázevPostup při jmenování zástupců zřizovatele do školských rad
Zpracoval L. Stejskal, V. Zelený
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší návrh postupu pro výběr zástupců zřizovatele ve školských radách. V souladu
s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, dále jen (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada. Školský zákon dále stanoví funkční období členů školské rady na tři roky. Dne 10. února 2018 tato lhůta u členů školských rad jmenovaných zřizovatelem vyprší.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje k projednání postup navrhování a jmenování členů školských rad za zřizovatele ve školách zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-36-2017-78,
př. 1 - postup navržení členů školských rad za zřizovatele, RK-36-2017-78, př. 2 - seznam těchto škol a RK-36-2017-78, př. 3 - dopis členům VVVZ a členům Zastupitelstva Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
postup navrhování a jmenování členů školských rad za zřizovatele ve školách zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-36-2017-78, př. 1, RK-36-2017-78, př. 2
a RK-36-2017-78, př. 3.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz