Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-77

RK-36-2017-77.doc  RK-36-2017-77pr01.doc  RK-36-2017-77pr02.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíRK-36-2017-77
NázevHry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 - ochrana a zpracování osobních údajů účastníků
Zpracoval I. Mach, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší ochranu a zpracování osobních údajů účastníků krajské výpravy na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji (dále jen ZODM 2018).
Český olympijský výbor (dále jen ČOV), jakožto organizátor ZODM 2018, dbá na řádné zacházení s osobními údaji účastníků her. Tuto zákonnou povinnost mají i všechny kraje, které na ZODM 2018 vysílají své účastníky a kteří shromažďují osobní údaje účastníků. Předložená smlouva o zpracování osobních údajů (viz materiál RK-36-2017-77, př. 1) vychází z právního stanoviska ČOV (viz materiál RK-36-2017-77, př. 2).
Návrh řešení OŠMS hodnotí kladně stanovisko ČOV a po poradě s OPKŽÚ doporučuje radě kraje smlouvu o zpracování osobních údajů uzavřít.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů dle materiálů RK-36-2017-77, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 14. 2. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz