Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-73

RK-36-2017-73.doc  RK-36-2017-73pr01.xls  RK-36-2017-73pr02.xls  RK-36-2017-73pr03.xls  RK-36-2017-73pr04.xls  RK-36-2017-73pr05.xls
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-36-2017-73
NázevNávrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
Zpracoval3 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017 pro: jednání rady kraje č. 36/2017 dne 14. 11. 2017 zpracovali: H. Dolejší, V. Dvořáková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změny čerpání fondu investic u některých organizací v odvětví školství.
Usnesením č. 0727/14/2017/RK dne 18. 4. 2017 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2017 za odvětví školství dle materiálů RK-14-2017-35, př. 1 a RK-14-2017-35, př. 2upr1. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic (dále též FI ) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.
Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic a rezervního fondu některých organizací.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou žádá svého zřizovatele o povolení převodu prostředků rezervního fondu do fondu investic ve výši 120 000 Kč na zakoupení stavebnice Minichopper.
Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem použití FI.
Návrh na změnu čerpání FI spočívá:
* u Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra Vysočina v zařazení nové akce - oprava havarijního stavu kanalizace ve výši 50 000 Kč - středisko Havlíčkův Brod,
* u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou v zařazení nové akce - schválení zakoupení stavebnice na sestavení Minichopperu v částce 120 000 Kč a v technickém zhodnocení dveří haly za 75 020 Kč a dále ve schválení pravidelné údržby - navýšení z 100 000 Kč na 200 000 Kč,
* u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava v zařazení nové akce pořízení stavebnice pro stavbu 2 ks elektrovozítek v částce 250 000 Kč a dále ve schválení výměny plynového kotle na pracovišti Školní 1A - navýšení částky z 80 000 Kč na 133 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje:
* udělit souhlas Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou s převodem z rezervního fondu do fondu investic ve výši 120 000 Kč;
* udělit souhlas se změnou použití FI příspěvkových organizací na rok 2017 včetně věcného čerpání prostředků těchto fondů dle materiálů RK-36-2017-73, př. 1, RK-36-2017-73, př. 2, RK-36-2017-73, př. 3, RK-36-2017-73, př. 4
a RK-36-2017-73, př. 5.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s předloženým materiálem.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s převodem z rezervního fondu do fondu investic Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou ve výši 120 000 Kč;
* s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů
RK-36-2017-73, př. 1, RK-36-2017-73, př. 2, RK-36-2017-73, př. 3, RK-36-2017-73, př. 4 a RK-36-2017-73, př. 5.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín průběžně do konce roku 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz