Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-68

RK-36-2017-68.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-36-2017-68
NázevJmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
Zpracoval J. Albrechtová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší jmenování hodnotící komise pro poskytování dotací na celoroční volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1829/33/2017/RK ze dne 17. 10. 2017 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež č. 14/17 (dále jen Pravidla ). Na základě těchto Pravidel budou jednotlivé žádosti posouzeny hodnotící komisí.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje návrh na jmenování hodnotící komise, který byl sestaven dle nominací jednotlivých členů Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina.
Dle čl. 5 odst. 3 Pravidel hodnotící komisi jmenuje Rada Kraje Vysočina.
StanoviskaKomise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina:
Usnesení 13/EH/2017/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje nominovat zástupce Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina do hodnotící komise pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež, v tomto složení: Procházka Radek, Burda Jan, Vaňková Magda, Zemanová Kateřina, Fink Karel, Nováková Hotařová Jana, Wolker Roman a Vlastimil Forst.
Usnesení bylo přijato 15 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
* hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení: Procházka Radek, Burda Jan, Vaňková Magda, Zemanová Kateřina, Fink Karel, Nováková Hotařová Jana, Wolker Roman a Vlastimil Forst;
* Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 3. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz