Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-63

RK-36-2017-63.doc  RK-36-2017-63pr01.pdf
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-36-2017-63
NázevDofinancování projektu Z Chotěboře do Milána za moderními technologiemi realizovaného Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval3 Dofinancování projektu Z Chotěboře do Milána za moderními technologiemi realizovaného Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Středním odborným učilištěm technickým Chotěboř - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu pr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost o dofinancování projektu s názvem Z Chotěboře do Milána za moderními technologiemi , kterou dne 27. října 2017 podala Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř. Jedná se o projekt v rámci evropského programu Erasmus+, smluvně zajištěný s Domem zahraniční spolupráce. Škola žádá o finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč na pokrytí cestovních a pobytových nákladů během mobilit a nákladů na organizaci mobilit. Žádost je součástí materiálu RK-36-2017-63, př. 1 a byla řádně podána na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů č. 14/14 schválených Radou Kraje Vysočina dne 17. 12. 2014.
Návrh řešení Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce - je uvažována částka 500 000 Kč na dofinancování evropských vzdělávacích projektů dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů č.14/14 ze dne 17. 12. 2014. Vzhledem k tomu, že projekt koresponduje se záměrem, se kterým byla uvedená položka do rozpočtu kraje zapracována, navrhuje OŠMS radě kraje umožnit dofinancování projektu v požadované výši schválením zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 40 000 Kč u Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř, Na Valech 690, 583 29 Chotěboř, IČO: 60126671.
StanoviskaStanovisko OE - Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce - Vzdělávací programy EU (ÚZ 00035) je počítáno s finančními prostředky na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. Aktuální stav položky určené na podporu evropských vzdělávacích projektů je ve výši 334 130 Kč.
Stanovisko OI - Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR01566.0004.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř, Na Valech 690, 583 29 Chotěboř, IČO: 60126671, o částku 40 000 Kč na dofinancování projektu Z Chotěboře do Milána za moderními technologiemi .
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz