Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-62

RK-36-2017-62.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-36-2017-62
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku
Zpracoval2 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku pro: jednání rady kraje č. 36/2017 dne 14. 11. 2017 zpracovali: H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádosti ředitelky a ředitelů Střední průmyslové školy Třebíč, Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podaly školy návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

1. Dne 26. 10. 2017 rozhodl písemně ředitel Střední průmyslové školy Třebíč o nepotřebném majetku. Jedná se o emisní přístroj Smoke Analyser AT 600, inventární číslo 900109, pořízený v roce 1996, pořizovací cena 242 438,40 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Přístroj byl využíván na měření emisí ve vozidlech. Je zastaralý, nefunkční a oprava by byla nerentabilní. Dle vyjádření odborné firmy se jedná o zastaralé zařízení, na které již nelze zajistit náhradní díly. Doporučuje jeho vyřazení. Vzhledem k tomu, že je emisní přístroj vadný, nebyl nabízen prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím k dalšímu využití. Střední průmyslová škola Třebíč navrhuje přístroj v rámci odborné praxe rozebrat a předat k ekologické likvidaci.

2. Dne 25. 9. 2017 rozhodl písemně ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod o nepotřebném majetku. Jedná se o osobní automobil Škoda Fabia Combi Comfort 1,4 pořízený v roce 2001, registrační značka HBK 27-37, pořizovací cena 343 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč
Osobní automobil byl využíván pro provoz školy. Je zastaralý. Technický stav odpovídá stáří vozidla a jeho oprava by byla nerentabilní. Byl nabídnut prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřizovaných Krajem Vysočina. Nikdo o něj neprojevil zájem. Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod navrhuje automobil nabídnout k prodeji.

3. Dne 11. 8. 2017 rozhodla písemně ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí (dále též škola) o nepotřebném majetku. Jedná se o dva traktory:
* traktor Z 121 45, inventární číslo 6-531-16, pořízený v roce 1986, pořizovací cena 226 615 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* traktor Z 121 45, inventární číslo 6-531-2, pořízený v roce 1988, pořizovací cena 226 614 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Traktory jsou technicky a morálně zastarané. Pro jejich provozuschopnost je nutná generální oprava motorů, hydrauliky, převodovek, nákup pneumatik. Dle odhadu by oprava dosáhla poloviny ceny pořízení. Od 11. 8. 2017 byl nepotřebný majetek nabízen prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím. Žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina o ně neprojevila zájem. Nabídku na odkup již projevili jiní zájemci. Škola navrhuje prodat zastaralé traktory za nejvyšší nabídku a tím získat finanční prostředky na nákup nového, moderního traktoru pro výuku učebního oboru opravář zemědělských strojů.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením:
* emisního přístroje Smoke Analyser AT 600, inventární číslo 900109, pořízeného v roce 1996, pořizovací cena 242 438,40 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Třebíč dle materiálu RK-36-2017-62;
* osobního automobilu Škoda Fabia Combi Comfort 1,4 pořízeného v roce 2001, registrační značka HBK 27-37, pořizovací cena 343 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-36-2017-62;
* traktoru Z 121 45, inventární číslo 6-531-16, pořízeného v roce 1986, pořizovací cena 226 615 Kč, zůstatková cena 0 Kč a traktoru Z 121 45, inventární číslo 6-531-2, pořízeného v roce 1988, pořizovací cena 226 614 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-36-2017-62.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, ředitelé Střední průmyslové školy Třebíč a Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
Termín 31. 1. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz