Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-60

RK-36-2017-60.doc  RK-36-2017-60pr01.doc  RK-36-2017-60pr02.doc  RK-36-2017-60pr03.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-36-2017-60
NázevZadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Úklidové služby a dodávky
Zpracoval I. Šmídová, P. Jelínek, V. Kotrbová
Předkládá I. Šmídová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o způsobu zadání podlimitní veřejné zakázky Úklidové služby a dodávky .
Zadávací dokumentace, která je obsahem materiálů RK-36-2017-60, př. 1 a 2, je připravena pro veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina vyhlásit podlimitní veřejnou zakázku na služby Úklidové služby a dodávky .
Předkladatel předkládá podklady pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 (dále jen Pravidla ).
Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Úklidové služby a dodávky v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-36-2017-60, př. 1;
* pověřit k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na služby Úklidové služby a dodávky hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-36-2017-60, př. 2;
* uložit Oddělení hospodářské správy a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby Úklidové služby a dodávky dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na služby a v termínech stanovených zákonem.
Dle ustanovení čl. 7 odst. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 rozhoduje o zadávání a způsobu zadávání rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Úklidové služby a dodávky v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-36-2017-60, př. 1;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na služby Úklidové služby a dodávky hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-36-2017-60, př. 2;
ukládá
Oddělení hospodářské správy a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby Úklidové služby a dodávky dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na služby a v termínech stanovených zákonem.
Odpovědnost OddHS, OAPŘ
Termín 28. 2. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz