Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-54

RK-36-2017-54.doc  RK-36-2017-54pr01.doc  RK-36-2017-54pr02.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-36-2017-54
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část - 2
Zpracoval J. Krška
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smluv zakládající právo investora provést stavbu a současně uzavření nájemních smluv na pozemcích zahrnutých do trvalého záboru stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část v katastrálním území Valeč u Hrotovic.
V rámci přípravy stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou, kterými bude zajištěno právo provést stavbu v katastrálním Valeč u Hrotovic v části u křižovatky na Chroustov, kde je nutné řešit odvodnění silnice.
Podle záborového elaborátu stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část vypracovaného společností AF-CITYPLAN s.r.o., jsou výše uvedenou stavbou dotčeny pozemky uvedené v materiálu RK-36-2017-54, př. 1. Prostřednictvím smluv zakládající právo investora provést stavbu a smluv nájemních v rozsahu dle materiálu RK-36-2017-54, př. 1. chce odbor majetkový řešit majetkoprávní přípravu stavby.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část rozhodnout uzavřít smlouvy zakládající právo investora provést stavbu a smlouvy nájemní s vlastníky pozemků zahrnutých do trvalého záboru dle materiálu RK-36-2017-54, př. 1. Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 - 2. část uzavřít mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně vlastníků pozemků a pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně investora a nájemce smlouvy zakládající právo stavby a smlouvy nájemní v rozsahu, na dobu a za nájemné dle materiálu RK-36-2017-54, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz