Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-50

RK-36-2017-50.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-36-2017-50
NázevNávrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura v roce 2017
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu názvu akce Muzeum Vysočina Jihlava - Roštejn - oprava studny a ZTI , zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M3 - Kultura, na nový název Muzeum Vysočina Jihlava - Roštejn - vybudování studny a ZTI . Po provedení hydrogeologického průzkumu a zkušebního vrtu bylo projekčně připraveno řešení posílení vodního zdroje pro hrad Roštejn. Na základě projektové dokumentace a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy je nutné posílit vodní zdroj vybudováním nového samostatného vodního zdroje. Z tohoto důvodu bude pořízen nový nemovitý majetek a je nutné přejmenování akce.
Návrh řešení Návrh předpokládá schválení změny názvu akce Muzeum Vysočina Jihlava - Roštejn - oprava studny a ZTI , zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M3 - Kultura, na nový název Muzeum Vysočina Jihlava - Roštejn - vybudování studny a ZTI .
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit název akce Muzeum Vysočina Jihlava - Roštejn - oprava studny a ZTI , zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M3 - Kultura, na nový název Muzeum Vysočina Jihlava - Roštejn - vybudování studny a ZTI .
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 30. listopad 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz