Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-44

RK-36-2017-44.doc  RK-36-2017-44pr01.doc  RK-36-2017-44pr02.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-36-2017-44
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
Zpracoval J. Krška
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o smluvní vztahy k pozemkům v k.ú. Valeč u Hrotovic nezbytných pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , zahrnutých do dočasného záboru stavby.
Prostřednictvím smluv nájemních a smluv o výpůjčce v rozsahu, za podmínek a výši nájemného dle materiálu RK-36-2017-44, př. 1 chce odbor majetkový řešit práva investora k dočasně dotčeným pozemkům.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 :
- uzavřít mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvy v rozsahu, na dobu a za nájemné dle materiálu RK-36-2017-44, př. 1;
- uzavřít mezi obcí Valeč na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-36-2017-44, př. 1
Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 :
* uzavřít mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvy v rozsahu, na dobu a za nájemné dle materiálu RK-36-2017-44, př. 1;
* uzavřít mezi obcí Valeč na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-36-2017-44, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz