Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-42

RK-36-2017-42.doc  RK-36-2017-42pr01.doc  RK-36-2017-42pr02.pdf  RK-36-2017-42pr03.pdf
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-36-2017-42
NázevVeřejná doprava Vysočiny
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina na základě usnesení č. 1640/27/2014/RK Rady Kraje Vysočina ze dne
16. 9. 2014 realizoval veřejnou zakázku pod názvem Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících .
Předmětem díla jsou specifikované činnosti, které má zpracovatel v jednotlivých částech vyhotovit a zabezpečit. V části A - Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou v části B - Zpracování přestupního zónově-relačního tarifu a specifikace požadavků na odbavovací systém, clearing, zúčtování tržeb a controlling dopravního systému a v části C Zpracování odborných a technických částí zadávacích dokumentací realizovaných zadávacích řízení jsou dle harmonogramu postupně zpracovatelem předkládány jednotlivé části předmětu zakázky. Ze strany zpracovatele došlo k předání části A7, která je uvedena v materiálu RK-36-2017-42, př. 1, části B26, která je uvedena v materiálu RK-36-2017-42, př. 2 a části C1, která je uvedena v materiálu
RK-36-2017-42, př. 3.
Materiály byly předloženy k projednání v Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina, která doporučila jejich schválení.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:
* část A7 Vypracování specifických kvalitativních standardů ve veřejné linkové dopravě ve vztahu k typu linky/spoje dle materiálu RK-36-2017-42, př. 1.
* část B26 Dodání software (aplikace) pro tvorbu tarifních map a kalkulátoru jízdného tak, aby Objednatel mohl řídit tarifní systém (upravovat rozsah plochy jednotlivých zón, zavádět nové zóny, stanovovat a upravovat počet tarifních jednic, stanovovat a upravovat povolené trasy, upravovat výši jízdného). Je nutné zajistit kompatibilitu pro použití v systému ArcGIS ESRI. Kalkulátor jízdného bude navržen tak, aby mohl být použit na internetových stránkách a byl funkční v běžně dostupných internetových prohlížečích. Je nutné zajistit kompatibilitu se zařízením Android, iOS a Windows Mobile. Odpovědní zaměstnanci Objednatele budou zaškoleni v konstrukci tarifu a ovládání aplikace. dle materiálu RK-36-2017-42, př. 2.
* část C1 Zpracování mechanismů a výpočtů změny nabídkové ceny dle materiálu RK-36-2017-42, př. 3.
StanoviskaOI - stanovisko bude předloženo na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* část A7 Vypracování specifických kvalitativních standardů ve veřejné linkové dopravě ve vztahu k typu linky/spoje dle materiálu RK-36-2017-42, př. 1;
* část B26 Dodání software (aplikace) pro tvorbu tarifních map a kalkulátoru jízdného tak, aby Objednatel mohl řídit tarifní systém (upravovat rozsah plochy jednotlivých zón, zavádět nové zóny, stanovovat a upravovat počet tarifních jednic, stanovovat a upravovat povolené trasy, upravovat výši jízdného). Je nutné zajistit kompatibilitu pro použití v systému ArcGIS ESRI. Kalkulátor jízdného bude navržen tak, aby mohl být použit na internetových stránkách a byl funkční v běžně dostupných internetových prohlížečích. Je nutné zajistit kompatibilitu se zařízením Android, iOS a Windows Mobile. Odpovědní zaměstnanci Objednatele budou zaškoleni v konstrukci tarifu a ovládání aplikace. dle materiálu RK-36-2017-42, př. 2;
* část C1 Zpracování mechanismů a výpočtů změny nabídkové ceny dle materiálu
RK-36-2017-42, př. 3.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz