Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-34

RK-36-2017-34.doc  RK-36-2017-34pr01.doc  RK-36-2017-34pr02.doc  RK-36-2017-34pr03.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-36-2017-34
NázevProhlášení k žádosti o dotaci projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je prohlášení skutečností při předložení žádosti o dotaci projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu (dále jen Projekt ) do Fondu malých projektů, který je součástí operačního programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020. Projekt může získat podporu až 85% způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Rada kraje svým usnesením
č. 1867/34/2017/RK ze dne 24. 10. 2017 rozhodla předložit Projekt do Fondu malých projektů. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0511/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max.
350 000,- Kč na zvláštní účet kraje určený na financování Projektu s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby Projektu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje vzít na vědomí informace obsažené v materiálu RK-36-2017-34, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-36-2017-34, př. 1 a RK-36-2017-34, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-36-2017-34, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-36-2017-34, př. 1 a RK-36-2017-34, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 6. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz