Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-28

RK-36-2017-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-36-2017-28
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 9/11 schválených usnesením 0588/07/2011/ZK dne 13. 12. 2011 podalo Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace návrh na vyřazení nepotřebného majetku a jeho následný prodej.
Dne 2. 8. 2017 rozhodl písemně ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o nepotřebném drobném dlouhodobém hmotném majetku - 7 ks knihovních skříní fládrovaných (rok pořízení 1960, pořizovací cena 1 517,- Kč/ks, inventární čísla 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23) a 7 ks skříní knihovních jednokřídlových fládrovaných (rok pořízení 1960, pořizovací cena 800,- Kč/ks, inventární čísla 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62). Skříně jsou značně opotřebené a neupotřebitelné. Z toho důvodu nejsou pro organizaci dále potřebné.
Organizace nabídla uvedený majetek prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina, žádná oslovená organizace neprojevila zájem.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením 7 ks knihovních skříní fládrovaných a 7 ks skříní knihovních jednokřídlových fládrovaných z majetku kraje a s jejich následným prodejem v ceně 100 Kč za 1 ks Městskému muzeum Františkovy Lázně.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením 7 ks knihovních skříní fládrovaných a 7 ks skříní knihovních jednokřídlových fládrovaných z majetku kraje a s jejich následným prodejem Městskému muzeum Františkovy Lázně v celkové ceně 1 400 Kč.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz