Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-21

RK-36-2017-21.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-36-2017-21
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podal ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Ředitel příspěvkové organizace písemně rozhodl o nepotřebném hmotném majetku:
* plynová sklopná smažící a pečící pánev, inventární číslo HIM 021/9/54, rok pořízení 1999, pořizovací cena 152 500,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč,
* plynová sklopná smažící a pečící pánev, inventární číslo HIM 021/9/55, rok pořízení 1999, pořizovací cena 152 500,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč,
* telefonní ústředna Siemens, inventární číslo HIM022/100, rok pořízení 1999, pořizovací cena 343 394,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč.
Navrhovaný nepotřebný majetek je ve špatném technickém stavu, značně opotřebovaný a poruchový. Další opravy jsou již nerentabilní.
Majetek byl nabídnut na www stránkách Kraje Vysočina po dobu minimálně 14 dnů. V této lhůtě o nepotřebný majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace Kraje Vysočina. Po vyřazení majetku navrhuje ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace likvidaci odbornou firmou.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uváděného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace s tím, že bude provedena likvidace odbornou firmou v souladu se se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku
* plynové sklopné smažící a pečící pánve, inventární číslo HIM 021/9/54, rok pořízení 1999, pořizovací cena 152 500,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč
* plynové sklopné smažící a pečící pánve, inventární číslo HIM 021/9/55, rok pořízení 1999, pořizovací cena 152 500,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč
* telefonní ústředny Siemens, inventární číslo HIM022/100, rok pořízení 1999, pořizovací cena 343 394,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč
a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost OSV
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz