Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-19

RK-36-2017-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-36-2017-19
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podal ředitel Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace, návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Ředitel příspěvkové organizace písemně rozhodl o nepotřebném hmotném majetku pračky Primus 16 kg FJ16-MKII-19, inventární číslo 022/37, rok pořízení 1997, pořizovací cena 224 503,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč.
Navrhovaný nepotřebný majetek je nefunkční a zastaralý. Další opravy jsou již nerentabilní.
Majetek byl nabídnut na www stránkách Kraje Vysočina po dobu minimálně 14 dnů. V této lhůtě o nepotřebný majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace Kraje Vysočina. Po vyřazení majetku navrhuje ředitel Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace likvidaci odbornou firmou.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uváděného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace s tím, že bude provedena likvidace odbornou firmou v souladu se se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku pračky Primus 16 kg FJ16-MKII-19, inventární číslo 022/37, rok pořízení 1997, pořizovací cena 224 503,- Kč, zůstatková cena k 1. 11. 2017 je 0,- Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost OSV
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz