Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-18

RK-36-2017-18.doc  RK-36-2017-18pr01.pdf  RK-36-2017-18pr02.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-36-2017-18
NázevZávěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
Zpracoval P. Poulová, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu a zjednodušené žádosti o platbu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina dle výzvy č. 30_16_003 1 Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Projekt byl zaměřen na zajištění úhrady části nákladů za obědy dětí/žáků mateřských škol a základních škol ve věku od 3 do 15 let, jejichž rodiče se nacházeli v hmotné nouzi, a to ve školním roce 2016/17. Do tohoto projektu bylo zapojeno 40 partnerů a podpořeno 324 dětí. Původní odhad školských zařízení (partnerů) byl 768 dětí a na tento odhad byla přiznána dotace.
V souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace Kraj Vysočina obdržel tedy zálohu v maximální výši dotace (100%) v částce 4 404 091,65 Kč. Ze zjednodušené žádosti o platbu dle přílohy RK-36-2017-18, př. 1 je patrné, že partneři projektu skutečně vyčerpali pouze částku 1 354 536,75 Kč z původní odhadované částky 4 404 091,65 Kč. Po schválení závěrečné monitorovací zprávy dle přílohy RK-36-2017-18, př. 2 v rámci finančního vypořádání dotace, bude rozdíl 3 049 554,90 Kč vrácen poskytovateli dotace na základě výzvy z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina dle materiálu RK-36-2017-18, př. 1 a RK-36-2017-18, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor bere předložený materiál na vědomí.
Grémium ředitele: členové grémia souhlasí s tímto předloženým materiálem.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina dle materiálů RK-36-2017-18, př. 1 a RK-36-2017, př. 2.
Odpovědnost OSV
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz