Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-16

RK-36-2017-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-36-2017-16
NázevCelostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
Zpracoval D. Talpa
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0255/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 byl vyhlášen 10. ročník celostátní soutěže s názvem Bezpečná nemocnice . Pro letošní ročník bylo zvoleno zastřešující téma soutěže - Bezpečí ve zdravotnictví - nekonečný příběh? . Celostátní soutěž je určena pro zdravotnická zařízení akutní, následné i dlouhodobé péče, která mají sídlo na území naší republiky. Termín pro podávání projektů byl od 1. 7. 2017 - 31. 10. 2017.
Pro možnost vyhodnocení celostátní soutěže je třeba jmenovat členy hodnotící komise.
Slavnostní předání ceny hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice bude probíhat 18. ledna 2018 v Horáckém divadle Jihlava. Slavnostní předávání je plánováno včetně kulturního programu.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje jmenovat členy hodnotící komise pro vyhodnocení projektů přijatých v rámci 10. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
členy hodnotící komise pro vyhodnocení 10. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice :
- Vladimír Novotný - 2. náměstek hejtmana Kraje Vysočina, radní pro oblast zdravotnictví;
- Tomáš Fiala - Asociace českých a moravských nemocnic;
- Soňa Měrtlová - Krajský úřad Kraje Vysočina; vedoucí odboru zdravotnictví;
- Martina Šochmanová - Česká asociace sester, o. s.;
- Michala Malát - Johnson & Johnson, s. r. o.;
- Milena Kalvachová - Ministerstvo zdravotnictví ČR;
- David Marx - Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz