Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-14

RK-36-2017-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-36-2017-14
NázevVyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 1, písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného po činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla
do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, a článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100.000,- Kč, podala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ), návrh na vyřazení majetku.
Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutími
o nepotřebnosti majetku z 16. října 2017 a navrhuje jeho vyřazení:
- RTG pojízdný stenoskop D9 (inv. č. 004-000-051-093), r. v. 1993, pořizovací cena 3 746 600 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Vůz sanitní Volkswagen Transporter SPZ 1J8 2376 (inv. č. 004-000-151-435), r. v. 2003, pořizovací cena 1 393 162 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
RTG pojízdný byl nemocnici bezúplatně převedený od zřizovatele dne 1. června 2009. Přístroj je zastaralý, nefunkční a z důvodu nedostupných náhradních dílů neopravitelný, vzhledem k roku výroby byla ukončena servisní podpora.
Sanitní vozidlo získala nemocnice do svého vlastnictví bezúplatným převodem
od Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Vůz je ve velmi špatném technickém stavu (únik provozních kapalin z motoru, nefunkční brzdy, koroze karoserie a výfukového systému).
Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Nemocnice zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje v období od 18. 10. 2017 do 1. 11. 2017, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.
Návrh řešení S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením a následnou ekologickou likvidací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku RTG pojízdný stenoskop D9 (inv. č. 004-000-051-093), do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
- RTG pojízdný stenoskop D9 (inv. č. 004-000-051-093), r. v. 1993, pořizovací cena 3 746 600 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
- Vůz sanitní Volkswagen Transporter SPZ 1J8 2376 (inv. č. 004-000-151-435), r. v. 2003, pořizovací cena 1 393 162 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz