Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-12

RK-36-2017-12.doc  RK-36-2017-12pr01.pdf  RK-36-2017-12pr02.pdf  RK-36-2017-12pr03.pdf  RK-36-2017-12pr04.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-36-2017-12
NázevPeněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím peněžních účelových darů, a to od společností Hrotovická obchodní, s.r.o., Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo, KOOPERACE Hrotovice, akciová společnost (a.s.) a SUIGAL CZ s.r.o. na pořízení transportních lehátek (stretcher) nebo elektricky polohovatelných lůžek pro nemocnici v celkové výši 70 000 Kč. Darovací smlouvy jsou obsaženy v materiálech RK-36-2017-12, př. 1-4.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžních účelových darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smluv.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím peněžních účelových darů dle materiálů RK-36-2017-12, př. 1-4. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2017-12, př. 1, RK-36-2017-12, př. 2, RK-36-2017-12, př. 3
a RK-36-2017-12, př. 4.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 24. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz