Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-10

RK-36-2017-10.doc  RK-36-2017-10pr01.pdf  RK-36-2017-10pr02.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-36-2017-10
NázevPeněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) obdržela nabídku peněžních účelových darů, a to od společností:
* Astellas Pharma s.r.o. ve výši 20 000 Kč na podporu realizace odborného setkání
12. Jihlavské konference: Poruchy pánevní statistiky a urogynekologie, která se uskuteční dne 15. 2. 2018. Darovací smlouva je obsažena v materiálu
RK-36-2017-10, př. 1;
* KOSYKA, s.r.o. ve výši 5 000 Kč na organizaci a zajištění edukačních pobytů pro dětské pacienty s diabetem a jejich rodiče. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-36-2017-10, př. 2.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžních účelových darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.
Návrh řešení Peněžní účelové dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-36-2017-10, př. 1-2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2017-10, př. 1 a RK-36-2017-10, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 24. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz