Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-09

RK-36-2017-09.doc  RK-36-2017-09pr01.doc  RK-36-2017-09pr02.pdf  RK-36-2017-09pr03.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-36-2017-09
NázevPeněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ) obdržela nabídky darů, a to:
* peněžní účelový dar od fyzické osoby ve výši 38 115 Kč na nákup zdravotnických přístrojů - 3 ks detektorů fetálních ozev. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-36-2017-09, př. 1 (neveřejná příloha);
* věcný dar (vyhřívanou podložku) v hodnotě 32 716 Kč bez DPH od společnosti České dráhy, a.s. pro dětské oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-36-2017-09, př. 2.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžního účelového a věcného daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovacích smluv. Odůvodnění neveřejné přílohy RK-36-2017-09, př. 1 je obsaženo v příloze RK-36-2017-09, př. 3.
Návrh řešení Peněžní účelový a věcný dar je určen k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-36-2017-09, př. 1-2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením
§ 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního účelového a věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2017-09, př. 1
a RK-36-2017-09, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 24. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz