Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2017-08

RK-36-2017-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-36-2017-08
NázevZpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období duben - říjen 2017
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina má nestálé zastoupení v Bruselu a zástupce Kraje Vysočina předkládá radě kraje v přibližně půlročním intervalu zprávu o činnosti za poslední období. V období od dubna do října 2017 navštívil zástupce Kraje Vysočina Mgr. Jan Skála (dále jen zástupce ) Brusel ve dnech 10. - 13. 4., 15 - 17. 6. a 9. - 13. 10. 2017.
V tomto období došlo k následujícím aktivitám:

1) Koordinační činnost a účast na akcích
Ve dnech od 10. do 12 dubna 2017 patnáct gymnazistů z Jihlavy a jedenáct studentů z dánského města Aalborg navštívilo spolu s pedagogy Brusel. Exkurze se konala v rámci spolupráce mezi Gymnáziem Jihlava a Katedralskole Aalborg za podpory Kraje Vysočina, který zajistil organizaci a hradil na základě rozhodnutí rady kraje studentům Gymnázia Jihlava cestu. Účastníky tvořili zástupci školních parlamentů obou škol. Celý program probíhal v angličtině. Program připravili zástupce Kraje Vysočina v Bruselu Jan Skála a stážistka Bohdana Kyrlyk. Po aktivním zapojení studentů do programu v Evropském parlamentu (simulační hra na rozhodování parlamentu a beseda s europoslanci Pavlem Pocem a Christel Schaldemose) následoval poznávací program představující zajímavosti Bruselu a společná diskuse o další spolupráci škol a školních parlamentů.
Zástupce s pomocí stážistů zajistil dále účast a prezentaci Kraje Vysočina na akcích Den otevřených dveří institucí a 28 na talíři.
Dne 6. května 2017 proběhla v Bruselu jako součást Dne Evropy akce, v rámci které se otevřely instituce EU veřejnosti. V institucích probíhaly prohlídky a další zajímavé aktivity. V budově sídla Rady EU se prezentovaly členské státy EU. Česká republika zde měla také svůj stánek, jehož součástí byla i prezentace Kraje Vysočina.
Akce 28 na talíři spoluorganizují ambasády členských zemí na esplanádě před Evroským parlamentem. Prezentují se zde jednotlivé národní kuchyně a regionální produkty. Akce se konala 7. června 2017.
V pátek 16. června se v Bruselu v ulici Rue Caroly konala již tradiční Czech Street Party. Hudba českých kapel a speciality z jednotlivých regionů přilákaly na letošní 10. ročník několik tisíc návštěvníků. Stánek Kraje Vysočina přilákal jako již každoročně velké množství hostů. Ti si mohli pochutnat na kvalitních regionálních uzeninách, sýrech, medových preclících a vysočinské medovině. Zájem o informační materiály regionu v českých i cizojazyčných vydáních byl značný. Czech Street Party je největší česká akce pořádaná v Bruselu. V souvislosti s Czech Street Party se organizovalo společenské setkání, kam zástupce doprovázel náměstka hejtmana Pavla Pacala. Proběhlo setkání s velvyslancem Martinem Povejšilem, stálým zástupcem ČR při EU, a jednání s kolegy z Plzeňského a Jihomoravského kraje i s panem Tomášem Nejdlem z kabinetu komisařky Cretuové.
V Bruselu se ve dnech 9. až 12. října 2017 konal 15. ročník Evropského týdne regionů a měst. Do Bruselu přijelo na šest tisíc reprezentantů regionů, měst, výzkumných institucí i byznysu, aby na přibližně 130 seminářích sdíleli své zkušenosti a domlouvali projektová partnerství. Kraj Vysočina se na letošním ročníku představil na workshopu na téma oběhového hospodářství, který byl spoluorganizován s regiony z Polska, Slovinska, Španělska a Portugalska. Semináře k oběhovému hospodářství se účastnil také náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal. Zkušenosti Energetické agentury Vysočiny (EAV) a návrhy na možnosti mezinárodní spolupráce prezentovala Martina Kuchařová, projektová manažerka EAV, která se po představení agentury účastnila debaty s ostatními řečníky.
Zástupce dále organizoval schůzku náměstka hejtmana Pavla Pacala s poslancem EP Tomášem Zdechovským.

2) Plánované aktivity
Zástupce se sešel s novou ředitelkou Českého centra v Bruselu Jitkou Pánek Jurkovou a diskutoval s ní o cílech Českého centra, možnostech spolupráce a přípravě společných aktivit, zejména organizaci Ozvěn MFDF Jihlava. O stejném tématu zástupce hovořil i s pracovnicí bruselské kanceláře pražského institutu Europeum Zuzanou Stuchlíkovou. Pořádají dobře obsazené debaty, mají řadu zajímavých kontaktů.
Proběhlo setkání se Stálým zastoupením ČR, všemi českými kraji přítomnými v Bruselu a Českým centrem ohledně přípravy akce Czech Street Party 2018. Přítomní dále hovořili o dalších českých kulturních a dalších akcích v roce 2018 směřujících k připomenutí výročí vzniku republiky.
Zástupce připravuje stálou výstavu fotografií Kraje Vysočina pro českou národní místnost v nové budově Evropské rady.
Mezi aktivity plánované na příští měsíce patří kromě výše uvedených akcí pokračování spolupráce se zastoupením Dolního Rakouska při sledování situace v kohezní politice.
Trvalým úkolem je nadále informování o důležitých událostech v Bruselu a zprostředkování účasti zástupců samosprávy a dalších regionálních subjektů z Kraje Vysočina na konferencích, schůzkách a dalších akcích včetně technické a administrativní pomoci.

3) Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu
Kraj Vysočina nabízí studentům vysokých škol stáže v kanceláři kraje v Bruselu. Nabízené stáže pro studenty vysokých škol jsou hrazeny z evropského programu Erasmus+. V uvedeném období byly na stáži Bohdana Kyrlyk, studentka Vysoké školy polytechnické Jihlava, Dieu Thuy Nguyen a Markéta Gregorová, obě studentky Univerzity Karlovy v Praze. Markéta Gregorová svoji stáž ukončí 30. listopadu 2017. Oddělení vnějších vztahů bude vypisovat další výběrové řízení na stáže v akademickém roce 2018/2019.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana výše uvedené body projednal a radě kraje doporučuje vzít aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od dubna do října 2017 na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od dubna do října 2017.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz